Видове имплантиране

Tук ще разгледаме само ендоосален (вътрекостен) тип имплатиране на винтови bone level импланти - най – съвременния подход в денталната имплантоогия.

Имплантиране – това е процедура, при която по инвазивен начин се поставя зъбен имплант. Състои от два етапа :
 

 • Хирургичен етап (навиване на зъбния имплант в челюстната кост),
 • Протетичен етап (протезиране върху имплантите с единични корони, мостови конструкции, снемаеми и неснемаеми протези).

В зависимост от хирургичния подход и времето за натоварване върху импланта, различаваме два основни вида имплантиране:

 1. Класическа двуетапна техника на имплантиране
 2. Едноетапно имплантиране


 

Класическа двуетапна техника на имплантиране

Най-разпространения начин на имплантиране на зъбни импланти. Осъществява се в два последователни етапа.

Първи етап – хирургичен. След отпрепариране на лигавично ламбо, поредством калибрирани хирургични дрилове се прави ложа с точно определни размери, зададени предварително според направеният скенер. В създадения отвор се навива импланта, след което лигавицата се връща обратно и зашива естетично.

Втори етап протетичен. След 4 до 6 месеца, върху лигавицата над импланта се прави разрез с цел неговото разкриване. Поставя се гингивооформител, който да контурира венечната лигавица, след което се протезира с еденична корона, мост или протеза. Процеса продължава около 10-14 дни. След около седмица над импланта се поставя абатмънт ( надстройка), върху който се фиксира коронка.
 

Предимства :

 • рационален подход, който позволява на организма да се адаптира към чуждото тяло, а на импланта надеждно да се интегрира в костта;
 • не се ангажират съседни зъби за допълнителна, макар и временна опора;
 • еднакво добър метод както при поставяне на единичен зъб или мост, така и при възстановяване на изцяло обеззъбени челюсти;
 • в 99% от случаите един висок клас имплант ще служи вярно на пациента през целия му живот; единственото, което може да се наложи да бъде подменено е коронката или друга протетична конструкция;
 • с помощта на тази техника може да се възстановят един единствен, няколко или всички липсващи зъби.

Недостатъци :

 • постоперативен отток, възможна болкова симптоматика след лигавичната травма;
 • по-дълъг период от време за лечение; видимият резултат се отлага с 4-6 месеца, време, необходимо за остеоинтеграция на импланта;
 • възможна промяна на външния вид на венеца;
 • ограничение от възможни противопоказания за хирургична интервенция.
Лечение под седация

Лечение под седация

Страхът от дентално лечение е доста разпространен проблем в България, а и не само. Най – лошите последствия от тази фобия са силно влошено дентално здраве, загуба на зъби, пародонталнo заболяванe. Когато такъв пациент в крайна сметка потърси зъболекар, тогава вероятно вече щ...

Едноетапо имплантиране

Тази техника се явява алтернатива на класическото имплантиране. Храктерно при това импалнтиране е поставянето на импланта в костта, непосредтвено след  екстракцията  на зъба. Операцията се извършва бързо и в рамките на едно посещение на пациента се избавя проблемния зъб и веднага придобива зъбен имплант с коронка. Имплантирането по този начин  може да се извърши само ако тъканите около зъба са здрави, а костната тъкан в алвеолата е достатъчно плътна.

Предимства :

 • процедурата се явява миниинвазивна; не се налага отпрепариране на лигавично ламбо, липсват допълнителни разрези – > липсва постоперативен отток и болка;
 • времето за екстракция и поставяне на зъбния имплант е не повече от един час;
 • периода за възстановяване е значително по-кратък
 • видим резултат – протетична конструкция непосредствено след имплантиране – максимум до 3 дни след манипулацията.

 

Недостатъци :

 • за да бъде възможно протезирането веднага е нобходимо достатъчно количество гингивална тъкан в мястото на извадения зъб;
 • зъбите около имплантите трябват да бъдат достатъчно здрави, за да могат да поемат инициалното (първоначалното) натоварване върху себе си, с което ще подсигурят интеграцията му;

Открито / Закрито имплантиране

 

Както самото име подсказва, това са методи на имплантиране, при които хирургичния достъп се осъществява след разкриване на лигавично ламбо или без да се отваря такова (директно през венечната лигавица) .

При отркритото имплантиране достъпа до челюстната кост се  осъществява след отпрепариране на ламбо, след което, под пряк визуален контрол се импантират зъбните импланти.Това е класически метод, при който съчетаваме имплантиране със съпътстващи интервенции, свързани с увеличаване на количеството челюстна кост – синус лифт или графтинг, моделиране на кост и др.

Предимства :

 • пряк визуален контрол на челюстната кост и на всички нейни анатомични особености ;
 • дава възможност за менажиране на меките тъкани;
 • минимална възможност за грешка по време на имплантацията.

Недостатъци :

 • посттравматични реакции – болка, отток, физическо неразположение, отпадналост;
 • необходимост от употреба на по-силни анестетици, прием на антибиотици;
 • ограничено приложение при пациенти с ендокринни заболявания – диабет, агресивни пушачи, хемиотерапии, по-високо артериално кръвно налягане и др.

 

При закрито имплантиране, поставянето на импланта се извършва директно през гингивалната лигавица. Това е най-съвременния начин на имплантиране. Посредством софтуеър диагностичните данни се дигитализират, обработват и се изработват хирургични водачи (surgical guides), използването на които елиминира нуждата от разкриване на лигавично ламбо. Поставянето на имплантите е изключително прецизно, атравматично, бързо и сигурно. И най-важното предоставя възможност за имедиатно протезиране още в същия ден с предварително изработени конструкции !


Предимства :

 • липса на каквато и да било хирургична травма, разрези и шевове;
 • пациента може веднага да продължи да изпълнява задълженията си;
 • изключително прецизен метод с предсказуеми протетични резултати;
 • много бърз хирургичен етап – един имплант може да бъде поставен само за 5 минути.

 

Недостатъци :

 • не може да се прилага във всички случаи;
 • необходимо техническо време за изработване на хирургичен водач;
 • малко по-високата цена, дължаща се на лабораторната изработка на гайда.

 

обаждане запитване