Детска стоматология

Запознанството на детето с детския стоматолог най-добре да стане далеч преди да се е появил проблема (острата болка). И през определено време тези срещи е необходимо да се повтарят. Тогава това ще се превърне за него в едно вълнуващо приключение.