Директни възстановявания

Цел на композитната реставрация е не само директно възстановяване на формата и естетиката на зъба, така че хармонично да се впише в зъбната редица, но и пълноценна реставрация на неговата физиологична функция и естествени, правилни междузъбни контакти. Грешка, дори с 0,5 мм, може да доведе до поява на главоболие, напрежение и отключване на заболяване на темпоро-мандибуларната става, а с това и по-нататъшен проблем в оклузията.

Затова е толкова важно една реставрация да бъде изпълнена качествено, спазвайки всички съвременни методи, прилагайки нови технологии и инструментариум.

Кога е удачно да направим директна композитна реставрация?

  • След стандартно почистване на кариозен дефект при първичен или вторичен кариес;
  • Клиновидни и абразионни дефекти;
  • Затваряне на разстояние между зъбите (треми, диастема), при изрично несъгласие на пациента да се подложи на ортодонтско лечение;
  • Дефекти на емайла – спукване, отлюспвания, емайлови дисплазии, промяна в цвета;
  • След отчупване на малък фрагмент от стара обтурация или естествения зъб;
  • Необходимост от корекция на формата и положението на зъба в зъбната редица;
  • Изграждане на пънчета за протетично лечение с корони или вставки.

Директно възстановяване, наричаме реставрацията на формата на зъба, слой по слой, с обтуровъчен материал, непосредствено в устата на пациента.

Работата започва с определяне на цвета на зъба и подбор на правилните за целта шприци композитен материал („България Дент“ работи с най-естетичните материали, като HRi Micerium и Italy). След поставяне на анестезия, се пристъпва към почистване на кариозната маса и отстраняване на стара обтурация, ако има такава. При необходимост, девитализираните зъби се подсилват с вътрекоренови щифтове. Обтурациите се моделират прецизно, така че оптимално да се подобри естетиката и функцията на зъба. Процесът по директно възстановяване приключва с финиране и полиране на реставрацията.

Предимства и недостатъци на реставрацията

Най-основното предимство на директните възстановявания е тяхната достъпност и ниски цени. Това се обяснява с липсата на употреба на скъпи материали. Поставянето им се извършва с едно посещение на денталния кабинет. Директните реставрации позволяват маскиране на различни малки дефекти, като счупвания, напуквания на емайла или наличие на празнини. Сред недостатъците, трябва да отбележим краткия експлоатационен период и възможност за натрупване на плака, водеща до развитие на бактерии и вероятност за причиняване на възпаления на венците и образуване на нежелан кариес.

Продължителност на манипулацията и използвани материали

Директните реставрации, основно се извършват с последно поколение материал за поправки, наричан още фотополимер (пломба). Това е един от най-достъпните към днешна дата варианти за отстраняване на незначителни естетични дефекти по зъбите. Средният срок на продължителността, след манипулацията, е около 3 до 4 години. Необходимо е обаче два пъти годишно, специалисти по дентална естетика на Bulgariadent.com да извършат пълна орална хигиена. Възстановителната процедура преминава с едно посещение на кабинета, а времетраенето е от порядъка на 20 минути, до 1 час.

Разберете още за дежурен зъболекар

Оценка
обаждане запитване