Приложение на денталната фотодокументация

В настоящо време все по-голяма популярност сред стоматолозите, не само по света, но и в България, набира денталната фотография. Сложно е да се представи как денталният специалист и неговият зъботехник, устремени към високи естетични резултати, биха могли да работят и общуват по между си без заснемане и анализ на фото и видео документация. Доказателство за това, са все по-големия брой зъболекари в България и чужбина, които закупуват професионално оборудване за фото заснемане, обособяват студия в своите клиники, развиват и надграждат своите професионални умения, посещавайки специализирани курсове и лекции за дентална фотография.


 
Фотодокументацията позволява да се проследи историята на даден клиничния случай през годините. Това позволява да се регулират взаимоотношенията между пациента и клиниката, както и межди различните лечебни заведения и специалисти. Повишава се степента на доверие към денталните клиники и вдига тяхното професионално ниво и престиж.
Основни цели
 1. Воденето на фото документация от момента на първичното посещение до края на лечебния процес позволява на пациента да бъде непрекъснато запознат с всички направени му манипулации и да сравни резултатите преди и след, с което да оцени качеството на проведеното му лечение.
 2. В бъдеще денталната фотография ще помогне да се избягват онези моменти на недоразбиране между пациента и стоматолога, тъй като показването на истината няма да бъде затрудняващо, основавайки на документацията, направена през всичките етапи.
 3. Лекарят има разполага с възможност да обмисли още веднъж предстоящото лечение, оценявайки наличните дефекти и характеристики на зъбите на пациента, тъй като на фотоснимките тези неща се виждат в техните детайли , та дори и плътността и цвета на емайла. Снимките дават информация не само за цвета на зъбите, но и за тяхната структура, форма, което облекчава зъботехническата работа при изработка на корони, фасети и вставки.
 4. Корекция на собствената работа на денталния специалист. Възможността да се анализира собствената работа позволява да се коригират допуснатите собствени грешки или да се оцени качество на собствената работа.
 5. Използване на направените снимки на симпозиуми и курсове мастър клас, показващи високото ниво на професионализъм, тъй като мнението на специалиста ще бъде придружено от неоспорими доказателства, фиксирани на фотоапарат със всички детайли.
 6. Изграждане на портфолиото на стоматолога. Снимките могат да покажат  резултатите от неговата работа с примери << преди и след >> , което отразява неговото професионално ниво .
 7. Снимките са и основно средство при извършване на дигитален дизайн на усмивката.
 
Фотодокументацията решава задачите на диагностиката, мотивация на пациента, последователност на лечението и регистрация на оралния статус. Информационната стойност на всяка снимка зависи от възможностите и да се сравни с подобни на снимки на други пациенти или на същия в динамика. Поради тази причина за коректно сравнение на интраоралните снимки същите трябва да се правят в дадена позиция, по един и същ алгоритъм.

Дентална фотография, дигитален дизайн на усмивката, digital Smile Design, DSD

Стандарти в денталната фотография

Преди всичко, денталната фотография трябва да се прави регулярно, да започва още от първата визита, за всеки пациент. Тя е необходима за проследяване на клиничните случаи с архивни данни, сравнение на данни предоставени от други стоматолози и клиники. За да не възникват затруднение в обработката на получените данни между денталните лекари от различните специалности, е необходимо фотодокументирането да бъде стандартизирано. Правят се 7-8 снимки в няколко проекции като :

 1. Портретна снимка на лице в анфас без/с усмивка ;
 2. Портретни снимки в профил – ляв и десен ;
 3. Панорамна снимка на съзъбието в три положения :
 • със затворена захапка ;
 • отворена запка 1-2 мм. ;
 • докоснати режещи ръбове на фронталните резци ;
 1. Снимки на дъвкателните/оклузални повърхности на горна и долна челюст ;
 2. В странична проекция (от към бузата) на дясна и лява половина ;
 3. Снимка на горните фронтални резци ;
 4. Снимка на долните фронтални резци ;

Всяка една дентална специалност, за нуждите си, може да използва конкретни проекции, с различен мащаб и детайлност.
 

Техническо оборудване

За нуждите на дентална фотография ние използваме съвременни DSLR фотоапарати от различни поколения и производители, в зависимост от целите, нуждите и възможностите на денталната практика. Съвременните огледални фотоапарати са бързи и лесни за работа, получената фотодокументация е достатъчно детайлна, с висока резолюция и много добро качество. Задължително се използват допълнителни обективи, светкавици , по възможност студийно осветление, стативи и т.н.
Използват се допълнителни помощни средства като кристални радиеви огледала , екартьори, контрастьори и др.

Научете още за зъболекар

Оценка
обаждане запитване