Протеза върху импланти ( ЧАСТ 2 )

Протеза с ТРАВЕРСНА СТАВА

Поставените импланти са свързани помежду си с траверса. В протезата се намира метална основа,която е негативният образ на траверсната става . Има възможност протезата да бъде фиксирана неподвижно с допълнителна винтова фиксация  между нея и резба направена директно в траверсата. „Шинирането“ на имплантите с траверса запазва тяхната стабилност  и предава равномерно натоварването върху тях. Този начин на задържане позволява да се редуцира броя на имплантите при възстановяването на цялата зъбна дъга до 2-3. Препоръчително е задържането в долна челюст да се извършва върху 4, а в горна - върху 6 импланта.
Протеза_върху_импланти_протезиране_върху_импланти_видове_протези
Алтернатива на този метод е варианта с неснемаемо протезиране All-on-4TM  или All-on-6TM, като в този случай пациента финансово спестява керамичната конструкция направена по тези две технологии .
Протеза_върху_импланти_протезиране_върху_импланти_видове_протези Протеза_върху_импланти_протезиране_върху_импланти_видове_протези Протеза_върху_импланти_протезиране_върху_импланти_видове_протези
 

Протеза върху импланти ( ЧАСТ 3 )

Този начин на закрепване комбинира позитивините качества на двете стави. Траверсата придава опора на имплантите, а силиконовите пръстени осигуряват превъзходната стабилност. Този вид протеза е предпочитан вариант при протезиране на имплантологични случаи All-on-4.  

обаждане запитване