Дентална фотография

Защо ни е необходима денталната фотография ?


Към днешна дата денталната фотография в България става все по-популярна сред зъболекарите, което изключително помага в разрешаването на проблемите при диагностиката, в мотивацията на лекувания, последователността на лечението и регистрацията на денталния статус преди и след проведеното лечение. Информационната стойност на всяка снимка зависи от възможността да се сравнява с подобни снимки при други клинични случаи или на конкретен случай в динамика. Следователно, за правилно сравнение, интраоралните изображения трябва да се извършват в даден порядък и съгласно даден протокол.

Фотодокументацията позволява да се проследи историята на даден клиничния случай през годините. Това позволява да се регулират взаимоотношенията между пациента и клиниката, както и межди различните лечебни заведеия и специалисти. Повишава се степента на доверие към денталните клиники и вдига тяхното професионално ниво и престиж.


Стандартизация на денталната фотография


На първо място, зъбните снимки трябва да се извършват редовно, започвайки от първото посещение в клиниката и на всеки пациент. Това е необходимо, за да се сравнят клиничните случаи с архивни данни, данни от други стоматолози и клиники. За да нямат затруднения в обработката на получената информация, е необходимо специалистите от различни области на стоматологията да работят по стандартизирани процедури при денталната фотография. Необходими са снимки на:

 • Лице;
 • Профил;
  • Цяло лице;
  • Цяло лице (с усмивка);
 • Панорамно заснемане в две позиции;
  • Захапката е затворена;
  • Захапката е отворена 1-2 мм.;
 • Оклузална фотография;
  • Горна зъбна редица;
  • Долна зъбна редица;
 • Странична снимка (от страната на бузата);
  • Дясната страна на зъбната редица;
  • Лявата страна на зъбната редица;
 • Снимане на горните резци;
 • Снимане на долните резци;

​Техническо оборудване


Всеки съвременен цифров фотоапарат може да се побере в техническото оборудване на стоматологичния кабинет. Но веднага ще отбележим, че използването на непрофесионални камери влошава качеството съдържанието на снимката и не може да предаде достатъчно добре информацията, от която се нуждаем. DSLR камерите са най-добри за нуждите на денталната фотография. Те са по-бързи и лесни за използване, а качеството на картината ще помага да постигнем желания резултат и да получим най-много информация. Изборът на техническото оборудване на клиниката (кабинета) зависи пряко от целите, които преследваме, когато правим дентални снимки - фотоапарат, светкавица, обектив, карта памет, usb кабел.

Изборът на бранд на техниката е абсолютно индивидуално предпочитание, но ако искаме да се разбираме и говорим на един и същи език със зъботехническата лаборатория, трябва да въведем единни стандарти не само за протокола на заснемане на устната кухина на пациента, но и еднакви настройки на техниката за дентална фотография.

Друго техническото оборудване, от което също се нуждаем и ще ни помога да улесним и намалим времето на "позирането" на лекувания:

 • Ретрактори;
 • Кристални или метални огледала - оклузионни и странични;
 • Контрастьори;
 • Ултравиолетова лампа (използва се за демонстрация на флуоресценция при възстановяване на зъбите);
 • Подходящ фон - бял или черен;

Настройките на камерата и качеството на направените изображения са пряка отговорност на зъболекаря, а наличието и състоянието на техническото оборудване са отговорност на денталния асистент. Това разпределение на отговорностите гарантира, че зъболекарският екип е винаги готов да направи необходимото дентално фотозаснемане.

В денталната фотография се практикува най-често макро фотография. За този вид фотография използваме обектив с фиксирано фокусно разстояние 100 мм. Тази стойност ни позволява да постигнем минимално изкривяване на заснетия образ. Също така, от това разстояние не причиняваме дискомфорт на пациента, нарушавайки личното му пространство, вършейки нашата работа.

Има някои особености, които трябва да се вземат предвид при работа със светкавица. Вградената светкавица на камерата е твърде мощна за заснемане отблизо и е разположена в една точка (за дентална фотография е необходима светкавица с две / три точки или рингова светкавица с TTL контролер). Когато натиснем бутона на затвора, блендата се затваря с произведеното количество светлина, а след това системата TTL автоматично прилага необходимата експозиция за конкретния кадър. При снимане с рингова светкавица се появяват отблясъци, което е неприемливо, когато трябва да предадем текстурата на зъба за по-нататъшната работа на техниците. Поради това този вид светкавица е подходяща за орална хирургия или ортодонтия.


Необходима техника за дентална фотография


Интраоралната фотография, с други думи, денталната фотография е доста сложен процес, тъй като ние използваме макро фотография, която има твърде много специфики.

 • По време на макро заснемане всички настройки на камерата се прехвърлят в ръчен режим, включително настройките на обектива. Препоръчително без автофокус, само на ръчен режим;
 • Най-добре е контрастьора да се поставя в областта на първи - втори молар, на достатъчно разстояние от сниманите зъби, за да не се образуват светлинни петна на повърхността му от отражението на зъбите;
 • Оклузионното огледало на практика трябва да лежи върху зъбите на противоположната челюст, под ъгъл 45 градуса спрямо сниманите зъби;
 • За да се предотврати изпотяването на огледалото по време на снимане, то трябва да се нагрява периодично с гореща струя вода преди употреба;
 • При заснемане на оклузалната повърхност на горните зъби, зъбната дъга трябва равномерно да заема цялото поле на изображението в огледалото, а предните зъби по оста трябва да са в самия край на изображението;
 • Преди щракването, асистентът първо аспирира слюнката от ретромоларното пространство и дъвкателните повърхности на зъбите;
 • За да се регистрирате флуоресценцията на зъбите при възстановявания, трябва да се настрои фоточувствителността на камерата на 3200 ISO, да се изключи светкавицата и да се включи осветлението в кабинета и лампата на стола.

Използване и архивиране на данни за зъболекарска фотография


Заснетите снимки най-добре да бъдат в raw и jpg формат. И тъй като файловете са големи като информация, ние ги съхраняваме в наши сървъри. За по-надлежно презентиране на пациента на заснетата фотодокументация, е добре тя да бъде леко обработена - ангулация, кропване. Това ние извършваме с помощта програмата Keynote.

А сега нека да обобщим денталната фотография:

 • профил, анфас, анфас с усмивка - 3 снимки;
 • панорамно заснемане на горна и долна зъбна дъга в затворена и отворена захапка с отстояние 1-2 мм между инцизивите - 2 снимки;
 • оклузално документиране на горна и долна зъбна дъга - 2 снимки;
 • горни и долни странични зъби - 2 снимки;
 • горни и долни резци с използване на контрастьор - 2 снимки.

Имаме общо 11 снимки. И ако самият процес на фотозаснемане отнема около 10-15 минути, то дискусията понякога продължава час и половина. И след като първо заснемем състоянието на зъбите и зъбните редици на стоматологичния стол, след това запознаваме пациента с фотодокументацията на големия екран. По време на дискусията, хората правят много открития за себе си - както за състоянието на зъбите си, така и за последиците от недостатъчно добрата хигиена на устната кухина (наличие на плака в междузъбните пространства). Всичко се вижда. След края на консултацията получените изображения могат да бъдат принтирани или записани на диск. Тези стандартизирани снимки са важен документ, чиято стойност само нараства през годините.

Заключение

Задължението на зъболекаря е преди всичко да информира пациента за реалното състояние на зъбите му, използвайки данните от фотодокументацията, да предложи възможни решения на съществуващи проблеми (план за лечение) и да направи прогноза, а дали ще предприеме някакви действия или не, вече е отговорност на пациента.

Разберете още за дежурен зъболекар

Оценка
обаждане запитване