Подготовката за имплантиране

Подготовката за имплантиране включва ред диагностични  образни, лабораторни  и клинични изследвания, техния анализ, а понякога и предшестващи  хирургични интервенции, свързани с увеличаване на кост и меки тъкани около бъдещия имплант.
  1. Консултация, диагностика и анализ;
  2. Лечение на зъбите и периодонталните тъкани, мотивация за безупречна орална хигиена;
  3. Установяване на показания и противопоказания за бъдещата интервенция.

Консултация, диагностика и анализСлед като се ориентирате към лечение с импланти е необходимо да направите консултация със специалист имплантолог в избрана от Вас клиника. Днес в повечето стоматологични центрове може да се срещнете с такъв специалист, да разясните Вашия проблем и желанието Ви за имплантологично лечение, да се запознаете с доктора занимаващ се тази дейност, да намерите обща гледна точка, както и да добиете представа за стойността на лечението, примерни решения на проблема и да Ви се изготви план на лечение.
Стандартният пакет изследвания, които ние препоръчваме на пациентите си са панорамна рентгенография, лабораторни изследвания на кръв и урина, консултация със специалист за провеждане на такава интервенция при хронични респираторни, кръвни, сърдечно-съдови, алергологични и ендокринни заболявания.

След като се спрете на екип и ориентировъчна дата за провеждане на имплантологично лечение, Ви назначаваме допълнително изследаване - скенер - CBCT ( Cone Beam Computer Tomography).
Това изследване е изключително важно както за пациента, така и за нашата работа. Позволява изключително прецизно да се планира бъдещото  лечение. Посредством данните получени от него, можем да изберем правилния брой, размер, наклон и позиция на импланта, които да съответстват на позиционирането и правилното разпределение на натоварването на бъдещата протетичната конструкция върху него.
След проведените изследвания, данните се анализират. Вземат се отпечатъци на пациента. В зъботехническата лаборатория се изработва восъчен моделаж на бъдещата конструкция. Обсъждат се варианти за най-естетично и функционално решение на проблема. Планираната зъботехническа работа се обсъжда с пациента и след постигане на консенсус съвместната работа може да започне.
 

Лечение на зъбите и периодонталните тъкани, мотивация за безупречна орална хигиена

Препоръчително е пациента, който ще се подлага на имплантологично лечение, да обърне сериозно внимание на кариозните зъби, задължително да се проведе кореново лечение на всички ендодонтско компромитирани зъби, почистване на зъбен камък, лечение на периодонтално заболяване, ако има такова  и мотивация за добра орална хигиена - използване на правилна четка, конец за зъби и антисептични разтвори. Това не само ще предпази зъбите от бъдещо тяхно увреждане, но и ще бъде много добра предпоставка за дълголетна преживяемост на импланта.

Установяване на показания и противопоказания за бъдещата интервенция


Имплантологът трябва детайлно да събере информация за здравния статус на пациента - локален и общ. Да прецизира дали не са налични противопоказания за провеждане на лечението – временни или абсолютни. Анализирането на цялата информация (анамнеза и диагностични изследвания) е сигурният ключ към успеха.