Неснемаемо протезиране върху импланти

Основно правило при възстановяване на липсващи зъби е да се пресъздаде хармонията между естетиката и фунцията на зъбните редици. Протезирането е изключително важен и отговорен етап за бъдещия живот на конструкцията в устата. При правилно планиране и позициониране на имплантите, протезирането е предсказуемо и максимално улеснено, както за стоматолога, който протезира, така и за зъботехническата лаборатория.
Неснемаемото протезирането върху импланти е съвкупност от дейности, свързани с  фиксиране на коронкова или мостова конструкция върху интегрирани в костта импланти. Сроковете за протезиране зависят както от техниката на импланиране : едноетапно или двуетапно, така и от вида на конструкцията, с която ще се протезира.

 

Протезиране след 3-6 месеца

Този срок е необходим, когато сме използвали метода на класическо двуетапно имплантиране. Този срок е необходим за интегрирането на импланта в челюстната кост. След 3-6 месеца импланта се разкрива. В него се навива гингиво оформител, който ще формира мекотъканната  ложа. След 10-14 дни, се взема отпечатък от протезното поле и се отливат гипсови модели. По гипсовия модел, след анализ на дебелината на лигавицата и естетическите изисквания на пациента се определя най-подходящата по размер надстройка или се изготвя индивидуална такава. След което случаят се завършва с постоянна конструкция.
Широкия диапазон в сроковете (от 3 до 6 месеца) се определя от някои особености. Например: от това дали импланта е от серия на производителя за ранно протезиране, от това каква е плътността на костта в протезирания участък, имплантирането било ли и придружено от костна пластика или синус-лифтинг.

Протезиране след 3-5 дни или в рамките на деня

Такива срокове са възможни когато протезираме след едноетапно имплантиране – tissue level импланти, mini implants, all-on 4 , all-on-6 или с помощта на хирургични водачи .  
Хирургични водачи

Хирургични водачи

Съвременната имплантология търпи ежедневно развитие. В планирането на случаите освен стандартните анализи на гипсови модели, 3D радиографски изследвания и фотодокументация, все по - голямо приложение намират най - съвременните цифрови технологии като 3D принтер, 3D фотоскенер, все по-прецизн...

Неснемаемо протезиране върху импланти се прилага еднакво успешно при възстановяване на неголеми дефекти в зъбната дъга ( липса на един или няколко зъба), така и при пълно обеззъбяване на челюстта.

Протезиране върху импланти Неснемаемо протезиране върху имплантиНеснемаемо протезиране върху импланти

При пълно обеззъбяване могат да се използват методите както на едноетапно, така и двуетапно имплантиране и съответно - протезиране няколко дни след операцията (имедиатно) или след пълна интеграция на имплантите (3-6 месеца). В първия случай Вие ще получите Вашите нови зъби съвсем скоро след имплантацията и ще започнете да се радвате на новата си усмивка веднага (all-on-4TM, all-on-6TM ). Във втория случай протезирането с дефинитивната (окончателната ) конструкция е след 3-6 месеца, а до тогава използвате снемаема или фиксирана върху имплантите протеза.

Изключително предизвикателство за лекуващия екип и зъботехническата лаборатория е рехабилитацията на цяла челюст. Освен функционалните и естетически изисквания към протетичните конструкции върху имплантите, те трябва коректно да възстановят  височината на долната 1/3 на лицето, с което да се възстанови хармонита между трите му нива. За целта се извършат детайлни клинични и лабораторни анализи. Отпечатъците се вземат изключително прецизно, а биологичните равнини се снемат с лицева дъга. 

При протезиране с неснемаеми конструкции се използват различен вид корони върху импланти. Те могат да бъдат изработени с метален скелет или със циркониев такъв. С метални или циркониеви абатмънти. За още по добра естетика препоръчваме да се изработи индивидуална циркониева надстройка върху титаниева основа.
обаждане запитване