Хирургични водачи

Съвременната имплантология търпи ежедневно развитие. В планирането на случаите освен стандартните анализи на гипсови модели, 3D радиографски изследвания и фотодокументация, все по - голямо приложение намират най - съвременните цифрови технологии като 3D принтер, 3D фотоскенер, все по-прецизни дигитални софтуеъри за 3D планиране. Всички те се обединяват в постигането на една цел : по-опростена хирургична интервенция, по - прецизна имплантация, по - естетични протетични резултати и не на последно място - комфорт на пациента по време на интервенцията и минимален до липсващ посттравматичен период. Тази тенденция намира своето изражение в появата и приложението на хирургичните водачи, т.нар. surgical implant guide.

Какво представлява хирургичния водач ?

Хирургичният шаблон е едно изключително практично и високотехнологично творение, даващо ново измерение в съвременната дентална имплантология.

На пръв поглед шаблона изглежда като една назъбна шина, в която са разположени един, два или повече отвори, през които последователно с подходящ инструментариум се подготвя ложата за бъдещия имплант. В зависимост от предпочитанията и финансовите възможности на имплантологичните фирми, шаблоните се изработват от акрилна, мека или полимерна пластмаса, изработени във вакуумформер, на 3D принтер или с CAD-CAM технология.

Стоматологичен център „България Дент“ работи с хирургични водачи на фирмата OSSTEM. Водачите са изработени с изключително качество и невероятна прецизност в лаборатория ситуирана в Рим, Италия.

Хирургичният водач съдържа в себе си изключително много информация. За прецизното им изработване се събират и анализират данните от сканираните гипсови модели, наличната оклузия (захапка), 3D скенера, посредством сложен дигитален софтуеър. Като краен резултат се получава продукт, който приляга изключително точно към оралната лигавица, челюстна кост и зъби. Отворите в хирургичния водач носят информация за бъдещия размер и разположение на импланта във всички измерения. При спазване на протокола на работа, се постига резултат, който не може да бъде сравнен с конвенционалния подход на имплантиране и протезиране. Благодарение на предварителния анализ и заложената информация в него, риска да се увредят анатомични структури ( долночелюстен нерв и максиларен синус ) е сведен до минимум, дори и в най-сложните случаи.

Лечение под седация

Лечение под седация

Страхът от дентално лечение е доста разпространен проблем в България, а и не само. Най – лошите последствия от тази фобия са силно влошено дентално здраве, загуба на зъби, пародонталнo заболяванe. Когато такъв пациент в крайна сметка потърси зъболекар, тогава вероятно вече щ...

Кога може да се използва хирургичен водач ?

Отговора е практически винаги, във всеки случай и при всеки пациент, когато имаме показания за имплантиране с винтови импланти. Използването на хирургични водачи датира от над 20 години. В днешни дни те са претърпели множество промени и са претърпели невероятно развитие. Безгрешното планиране, прецизната изработка, правилният протокол на работа гарантират доказани перфектни резултати.

Този метод на имплантиране е подходящ както при стандартни случаи, така и при пациенти от различни рискови групи, пациенти с фобия от дентални и хирургични манипулации и др.

Предимства

Процедурата е изключително опростена, бърза, минимално инвазивна, с кратък до липсващ посттравматичен период. За поставянето на имплантите не се налага разкриване на лигавично ламбо, следователно няма риск от голямо кървене, посттравматичен отток и неразположение. Това прави този метод пръв избор за пациенти със сърдечно съдови заболявания, контролиран диабет, пушачи, пациенти на терапия с антиагреганти и др. противосъсирващи препарати.

Високото качество на шаблона, много прецизният инструментариум, високата квалификация на имплантолога, позволяват да се постави имплант за по-малко от 20 мин. Време, което не е достатъчно за изработване на една качествена пломба… Случаи за имплантиране с 6-8 импланта се извършват за 1 час. Време, което е несравнимо с класическото имплантиране.

И най- важното предимство на хирургичния водач е изключителната прецизност на бъдещата протетична конструкция по отношение на разположение на имплантите спрямо бъдещата корона или мостова конструкция. Тази прецизност позволява още предварително да бъде изработена временна конструкция , която протезиста стоматолог да постави непосредствено след имплантирането.

Недостатъци

За съжаление хирургичния водач не е панацея. Има случаи, в които има дефицит на кост или гингивална тъкан. Тогава се налага допълнителна интервенция като костозаместване, вземане на съединително тъканна присадка или синус лифт. В тези случаи се налагат допълнителни инвазивни интервенции, без които е невъзможно имплантирането и качественото протезиране.

Допълнително натоварващ фактор е финансовата страна за изработването на хирургичен водач. Сложната технология, високото качество и прецизният анализ правят цената за един брой водач (на една челюст) от 350 до 500 евро, в зависимост от броя на имплантите, които ще се поставят.

Оценка
обаждане запитване