Протези със специални опорно-задръжни средства

Освен моделно-лятите, към протезите със специални опорно-задръжни средства принадлежат и тези с траверсни и тик – так стави, тип LOCATOR, както и телескоп корони.
 

Протези с траверсни стави

Ползват „гредичка“ между 2 опорни зъба едностранно или двустранно. Този тип протези позволяват останали здраво прикрепени в костта и с достатъчна дължина на кореновата част зъби или корени да се използват като опорни и да повишат степента на закрепване на протезата към челюстта. Изключително добър избор за протезиране на долна челюст! В пъти повишава стабилността и и комфорта на пациента. При протезиране на горна челюст както виждате на схемата по-долу дава възможност да се изработи  без небцова част,с което конструкцията има максимално редуциран обем, олекотена е, не провокира гадене и освобождава пространство за езика .

  

Предимства – запазените макар и малко на брой зъби придават на протезата изключителна стабилност, от друга страна протезата удължава техния живот, поради щадящото натоварване в хоризонтална посока при дъвчене.
Недостатъци - трудна за хигиенизиране траверсна част, хроничен гингивит (възпаление на венеца ) около опорните зъби.
Изисквания - безупречно проведено кореново лечение на зъбите, стриктна хигиена около опорните зъби и на протезата.
 

Сферични тик-так стави

​Ставите се състоят от две части – едната се циментира в кореновата част на зъба, а другата вътре в протезата. Между тях се намира тефлонов уплътнил.Всички гореописани предимства важат в пълна сила и тук. Наше субективно мнение е в полза на траверснатафиксация.

 

 

Телескопни

  Върху изпилени зъби се поставят метални кепета (шапчици), а протезата има подобни на металокерамиката корони, които лягат върху кепетата с голяма точност и това ги задържа.
  
 
Предимства – максимално редуцирана по обем конструкция, освобождаваща небцовата част на горната челюст и подезична на долната. Усещането на протезата като „свои“ зъби, поради комбинираното предаване на дъвкателното налягане между опорни зъби и лигавица.
Недостатъци – затруднена хигиена на опорните зъби.
Изисквания - опорните зъби трябва да бъдат със здрав пародонт, без каквато и да било подвижност.
Оценка
обаждане запитване