Плакова протеза


Плаковите протези се изработват от :

  • полупрозрачна акрилна пластмаса с цвят,нимитиращ лигавица;
  •  прозрачна хипоалергична пластмаса или
  •  еластична пластмаса,
 

в която са вградени пластмасови, композитни или керамични зъби. В зависимост от броя на зъбите, които възстановяват биват тотални и частични.    

Тотални протези
Това са конструкции, които се поставят при цялостно обеззъбяване. Те разчитат на коренно различни средства за задържане, а именно – на вакуум ефекта в горната челюст и на точното съвпадение, без излишни плакови части към бузи и език в долната челюст. Етапите за изработването им изискват голяма прецизност, тъй като тук е загубена и вертикалната и хоризонталната компонента на захапката, а също променен външния вид (хлътнали устни и бузи и задълбочени гънки на кожата). Всички тези и ред други промени трябва да бъдат възстановени, което изисква прецизност от зъболекаря и търпение от пациента. Отнема време меките тъкани, мускулите и ставите да свикнат с новото състояние, което е толкова по-драматично, колкото по-отложено е било лечението. Тук роля в адаптационния процес играе и психиката на пациента.

Частични протези
При тях са запазени отделни зъби в челюстта и те служат като опора за протезата. Частичните протези се използват за естетично и функционално възстановяване на частично обеззъбени участъци в горна или долна челюст на пациенти, при които не могат да се приложат фиксирани протетични конструкции (корони и мостове) поради липсата на достатъчно налични зъби в устата, които да служат за мостоносители. Този вид протези са подвижни, изработват се от пластмаса и метал (телени куки). Проектират се с различни опорно задръжни елементи, които им придават много добра стабилност в устата на пациента при дъвчене.

Предимства:

  • протезирането чрез плакови протези е един от най-бързите и евтини начини да се заместят липсващите зъби.

Недостатъци:

  • недотам добро задържане при функция (има леко потъване) – това се дължи на огънатите куки, които не успяват да противодействат на силното дъвкателно натоварване, а създаващите се микродвижения унищожават бавно костта и пародонта на носещите зъби, в резултат на което ги разклащат;
  • липса на каквато и да било естетика – виждат се теленити куки;
  • голяма плакова част, която влошава говор, вкусова сетивност, усещане за температура и др. ;
  • куките, с тяхната еластичност, при честото сваляне и слагане след всяко хранене, представляват един вид „автомат за вадене“ на опорните зъби;
  • тези протези се разхлабват с времето и се налагат поправки или нова изработка;
  • свалят се всеки ден и се почистват.
 

Изисквания
Практически нямат такива. Намират решение в случаите, когато наличните зъби в  устата не позволяват по-добро протезиране и когато пациента разполага с ограничен финансов бюджет.

 

Оценка
обаждане запитване