Екстракция на зъби


 
Екстракцията (изваждането) на зъб е хирургична интервенция, към която се прибягва само в онези клинични случаи, в които възможностите за запазване на зъба чрез провеждане на терапевтично лечение, са напълно изчерпани и прогнозата  му е изключително неблагоприятна.
В съвременната дентална медицина изваждането на зъб е една опростена и безболезнена процедура. Провежда се след поставяне на проводна или локална анестезия, под действието на която пациента не изпитва никаква болка или дискомфорт.

 

Кога е необходима екстракция ?

В действителност съществуват редица заболявания в лицево - челюстната област, чието терапевтично лечение е нецелесъобразно или невъзможно. Към тези заболявания се отнасят : 
 • големи кариозни разрушения;
 • затруднен пробив на ретинирани и полуретинирани мъдреци;
 • хронични периодонтити;
 • тежки пародонтални  и ендопародонтални лезии;
 • вертикална фрактура на зъба;
 • предстояща лъчетерапия в конкретен зъбен квадрант;
 • трета степен на подвижност при тежък агресивна пародонтоза;
 • при хронична травма на меките тъкани от неправилно разположен зъб и др.

Абсолютни противопоказания за екстракция на зъб липсват, но има състояния, при които е по-добре тя да се отложи като:
 • общо инфекциозно заболяване или конкретно такова в устната кухина;
 • локализация на зъба в участък на злокачествено образувание;
 • сърдечно съдова патология;
 • кръвни заболявания;
 • ранен или късен етап на бременност.
 
Оперативна екстракция на ретинирани и полуретинирани мъдреци

Оперативна екстракция на ретинирани и полуретинирани мъдреци

Мъдреците обикновено пробиват през лигавицата между 17 и 24 годишна възраст. Те са последните кътни зъби пробиващи в най-задната част на зъбната дъга. Някои хора може въобще да нямат зародиши на мъдреци, но други могат да имат четири - по един във всеки ъгъл на устната кухина. Ако нямат дост...

Техники на екстракция


В 90% от случаите зъбите се изваждат чрез разклащането им с лостове/елеватори и клещи за екстракция. В останалите 10% се налага екстракцията да се осъществи с хирургичен достъп – с отпрепариране на ламбо и изпиляване на кост. Екстракцията трябва да се извършва максимално атравматично, така че костта да бъде запазена. Необходимо условие е, за да може да се проведе бъдещо поставяне на зъбни импланти, без да е необходима допълнителна  интервенция за увеличаване на обема й .
 
Видове имплантиране

Видове имплантиране

Tук, ние от BulgariaDent ще разгледаме само ендоосален (вътрекостен) вид имплантиране на винтови bone level импланти - най – съвременния подход в денталната имплантология. Имплантиране – това е процедура, при която по инвазивен начин се поставя зъбен имплант. Състои от ...

Грижи за хирургичната рана

Непосредствено след екстракцията на зъба, костната ложа (алвеола), трябва да бъде изкюретирана (почистена) от налични възпалителни тъкани – гранулации, гранулом или кистозно образувание. По преценка на хирурга, раната се промива с 5% хлорхексидинов разтвор, предписват се антибиотик и обезболяващи. Раната се покрива със стерилна марля, при необходимост се поставя колагенова гъба и се зашива на глухо. Дават се препоръки за постоперативни грижи.
Оценка
обаждане запитване