Орална хирургия

Орална хирургия – включва различни манипулации като отстраняване на зъби, челюстни и мекотъканни кисти, грануломи, патологични образувания, лечение на абсцеси и др. Извършват се в амбулаторни условия под локална анестезия или седация.