Металокерамика

Металокерамичната конструкция вече повече от 40 години намира своето приложение в България и все по-малко по света.
Добре изработена тя е здрава, устойчива на натоварвания, не до там естетически издържана на съвременните високи изисквания, но пък най-често използваната протетична конструкция. Ядрото на конструкцията се състои от метален скелет, върху който послойно се нанасят керамични маси, които възпроизвеждат цвета, естествения вид и форма на възстановявания зъб. Подходяща е за изработване както на единични корони, така и мостовидни конструкции. За съжаление за изработването на мостова конструкция се налага изпиляване на съседни здрави зъби. Компромисен вариант е когато съседните на дефекта зъби са силно разрушени или с големи възстановявания и подлежат на обличане с корони.
Металокерамичната конструкция може да бъде изработена само в един или с няколко нюанса цветове. Необходимост от няколко нюанса има тогава, когато естествените съседни зъби имат такива.

Най - обикновената металокерамика представлява една монохроматична (едноцветна) керамика.Тя няма никаква естетическа стойност и за съжаление от разстояние е ясно за хората срещу Вас, че сте с изкуствени зъби, вида на които е по-лош от едни пластмасови зъби за протеза.
Правенето на конструкцията се започва с отливане на метален скелет. Той може да бъде от неблагородна (Co-Cr, Ni-Cr)  или благородна (злато с платина и паладий) сплав. 
металокерамика_металокерамична_коронка_металокерамичен_мост

Металният скелет се покрива послойно с керамични маси в различни цветови нюанси. За разлика от безметалните конструкции, металокерамичните не могат да възстановят естествената прозрачност на зъба. Поради това металокерамиката се използва за протезиране предимно на дъвкателни зъби, не попадащи в зоната на усмивката. За протезиране във фронта съветваме да предпочетете цирконийкерамичните корони или мостови конструкции.

 

Цена

Вида на керамиката и метала, професионалните качества на зъботехника и правилната технология на изработване предопределят качеството на конструкцията – максимално близка до естествения вид, форма и цвят на зъба.Точно това определя лабораторната й стойност. Крайната стойност на конструкцията се формира от броя на короните и квалифицирания труд на стоматолога протезист.
  металокерамика_металокерамична_коронка_металокерамичен_мост

 
Оценка
обаждане запитване