Регенеративна терапия

Направлявана костна регенерация

Съвременната стоматология предлага на пациентите  ефективно решение на проблемите, свързани с недостиг на челюстна кост. Този метод е разработен в 60те-70те години на миналия век и от тогава до днес значително се осъвършенствал. Става въпрос за операция, наречена „направлявана костна/тъканна регенерация (НКР)“. Специалистиите в клиника „България Дент“  професионално извършват тази манипулация, използвайки за тази цел най-съвремнните технологии, инструменти и материали.
Направляваната костна регенерация, наричана още като остеопластика или аугментация е общо наименование на всички онези интервенции, които с помощта на различни съвременни методи и биологични материали, стартират механизми на възстановяване, увеличение и укрепване на костната тъкан.
В денталната практика операциите за направлявана костна регенерация като правило се провеждат в случаите :
>> Като част от пародонтална терапия ( вертикални костни джобове и фуркационни дефекти).
>> 
При подготовка за поставяне на зъбни импланти, когато количеството и плътността на костната тъкан не позволяват правилно позициониране на импланта .
>> След отстраняване на челюстна киста –  за запълване на образувалата се кухина.
>> Така наречения синус-лифт – повдигане на горночелюстния синус с цел създаване на пространство за обазуване на нова костна тъкан вътре в него.
 

Причини за загуба на пародонтална кост

 • В резултат на възпалителен процес -  следствие на патогенни бактерии ;
 • В резултат на травма и механични увреждания на пародонта ( редовна употреба на клечки за зъби, удар  и др.) ;
 • След травматична екстракция на зъб ;
 • При разнообразна патология на захапката ;
 • При некачествено проведено терапевтично лечение на зъбен кариес – недобре контурирани пломби, които притискат венечната папила и интерденталната кост ;
 • След продължително носене на недобре изработена мостова конструкция .
 

Видове костна аугментация и използвани материали

Автотрансплантация – увеличение на костта, с помощта на костна тъкан, взета от самия пациент – като правило от областта на брадичката, около горните мъдреци или от небцето. Поради максимално близката идентичност на донорския материал и реципиентното място, това е най-добрия метод както за бърз оздравителен период, така и за максимално добра прогноза.
Алотрансплантация - използване на донорски материал, от специално обработена човешка кост. Оздравителния период и възстановяването на костта протичат по-бавно.
Ксенотрансплантация -  за тази интервенция се използва костна тъкана от животински произход. Възстановителния период е значително по-бавен.
Трансплантация с изкуствени материали, заместители на костната тъкан. 

За успешно извършване на аугментацията е необходимо изполването на мембана ( резорбируема или нерезорбируема). Тя се поставя като междинен слой (буфер) между костта и лигавицата. Функцията на тази мембрана е да отдели поставената кост от епителната и съединителната тъкан на  оралната лигавица, за да не прорастнат навътре в нея.  Клинични изследвания показват, че запълнените дефекти, които не са покрити с мембрана, запазват едва 39% от добавената кост. Решение на този проблем отдавна е намерено : разработени са различни видове мебрани – синтетични или колагенови, които запазват трансплантата в оптимален обем и количество.
В наши дни най-добър резултат се наблюдава при използването на костни гранули в комбинация с PRF и колагенова мембрана. Това се приема за златен стандарт.

Противопоказания

Противопоказанията за провеждане на регенеративна терапия практически съвпадат с противопоказанията  за поставяне на зъбен имплант. Те биват абсолютни и относителни .

Абсолютни противопоказания: 
 • СПИН и туберкулоза ;
 • Автоимунни заболявания ;
 • Захарен диабет от първи тип ;
 • Патологии, свързани със съсирваемостта на кръвта ;
 • Някои психически заболявания в остър стадий ;
 • Алергии към анестетици.
 
Относителни противопоказания :
 • Възпалителни заболявания на устната кухина ;
 • Наличие на кариес в реципиентната зона ;
 • Бременност и кърмене ;
 • Общи инфекциозни заболявания в остър стадии.
  
Оценка
обаждане запитване