Почистване на зъбен камък

 

Практика в нашата клиника е почистването на зъбния камък да се извършва в две посещения, през две седмици .


При по-големи отлагания венците са оточни, болезнени и силно кървят. Това затруднява нашата работа и визуалния контрол при почистването. Не е възможно да се направи педантичен преглед на подвенечното пространство. Затова, след първичното почистване предписваме средства за подобряване на оралната хигиена, които да тушират възпалението и възстановят здравия вид на венците .
След две седмици, когато отмине оттока и кървенето, правим реоценка на постигнатия резултат. Ревизираме подвенечния зъбен камък, почистваме онези места, които не са били видими .
В края на посещението полираме всички зъбни повърности.


 
Какво е зъбен камък

Какво е зъбен камък

Зъбният камък е отлагане, което се формира върху повърхностите на зъбите и гингивалната (привенечната) граница.     Според локализацията си се дели на : надвенечен (супрагингивален ) подвенечен ( субгингивален )   Надвенечният зъбен камък се наблюдава по клиничната корона...

Ултразвуков скалинг

Натрупаният зъбен камък трябва да бъде почистен професионално от стоматолог. Това почистване се нарича скалинг. 
 
Стоматологичен център „България Дент“ разполага с най – ново поколение апарат за професионално ултразвуково почистване 
 EMS Piezon Master 700
 автономен апарат за комбинирано почистване на зъбен камък и полиране на под- и надвенечни зъбни повърхности.

Полиране с АIR FLOW

След скалинга се прави полиране с AIR FLOWПод високо налягане вода, смесена със сода, полират повърхността на вашите зъби. Водата под налягане измива остатъците от плаката, а содата премахва налепите и неутрализира киселата среда в устата. 
 
 

Колко често трябва да се почиства зъбния камък ?

Водещи световни пародонтолози препоръчват зъбния камък да се почиства на всеки 4-6 месеца. Изключителен компромис е почистването през 1 година. Зъбният камък отключва и поддържа редица пародонтални заболявания и изчакването му да се „понатрупа“ е много сериозна грешка с необратими последствия.
Комбинирането на редовно отстраняване на зъбния камък, добра орална хигиена и използване на вода за уста, конец за зъби или интердентални четчтици, гарантират добро пародонтално здраве.

Почистване на зъбен камък и полиране с Air Flow   Почистване на зъбен камък и полиране с Air Flow
Оценка
обаждане запитване