Лечение на парадонтит

Пародонтита е хронично дегенеративно заболяване на тъканите прилежащи около зъба.