Отстраняване на счупени инструменти

За съжаление, счупеният инструмент  в канала се явява  усложнение на ендодонтското лечение. Изследвания показват, че счупвания на стоманени инструменти се срещат от 1 до 6 % от случаите. Причината за това не е енднозначна – възможно е да бъде умора на метала, тесен и крив канал, недостатъчно инструментиран канал, прекомерен натиск или не до там добрия протокол на промиване и обработване и др. обстоятелства. С появата на никел титаниевите ротиращи инструменти се появи и мита за тяхната нечупливост…
Практическия опит на ендодонтистите по цял свят, за съжаление, разобличи това твърдение.  Дори и при най - опитните ендодонтисти счупването на никел - титаниевите инструменти (NiTi)  се колебае между 0.5 и 5% от случаите. Ако при стоманените инструменти деформацията и умората на материала са ясно забележими, което позволява незабавното им отстраняване от работния процес, то при никел - титаниевите (NiTi) нещата стоят по съвсем друг начин. Трудно могат да бъдат забелязани настъпили деформации по работна част на инструмента. Възможно е да се сепарира и чисто нов инструмент, дори без всякакви признаци на умора на метала, но пък при производствен дефект. В тези случаи счупването е възможно да се случи и при по-силен натиск или по-висока скорост на въртене на инструмента, на нивото или под кривината на канала. Дори еднократно използваните инструменти не могат да гарантират 100% предотвратяване на счупвания .


Единственото решение за предотвратяване на счупвания на инструменти е прекратяване на клиничната работа. Всички инструменти се чупят …
 

Счупен NiTi инструмент под извивката на канала, при апекса (върха). Въпреки това липсват всякакви белези на периапикално възпаление.
Кореново_лечение_ендодонтско_лечение_на_каналите_лечение_на_гранулом_на_периодонтит_на_пулпит_Вадене_на_счупен_инструмент_в_зъба_в_канала_  Кореново_лечение_ендодонтско_лечение_на_каналите_лечение_на_гранулом_на_периодонтит_на_пулпит_Вадене_на_счупен_инструмент_в_зъба_в_канала_ Кореново_лечение_ендодонтско_лечение_на_каналите_лечение_на_гранулом_на_периодонтит_на_пулпит_Вадене_на_счупен_инструмент_в_зъба_в_канала_

В процеса на клиничната работа, зъболекарите се сблъскват със ситуации, в които или сами чупят инструменти или намират такива след провеждано преди това лечение.

Към днешна дата, под влияние на маркетинговия натиск и при наличие на необходим инструментариум и оборудване, лекуващите автоматично започват опити за премахване на счупения инструмент (СИ)*.


Създали сме схема за предприемане на клинично решение въз основа на следните фактори:

  1. Бил ли е витален зъба или инфектиран ?

  2. В начален или краен стадий е била обработката на кореновия канал ?

  3. Инструмента е счупен преди или след кривината на канала ?

 
Въз основа на тази схема зъболекарят може да вземе решение да не отстранява инструмента,  да се опита да подмине инструмента чрез байпасирането (подминаването) му или да се опита да извади  сепарирания фрагмент. 

 

Оценка
обаждане запитване