Лечение под микроскоп

 Денталният микроскоп, в наши дни, намира все по-голямо значение и приложение във всяка една развиваща се и работеща на световно ниво дентална практика. Можем дори да твърдим, че наличието му е нарицателно за изключително високо ниво на кореново лечение. Тази съвършенна апаратура освен в ендодонтията, се използва изключително и в ортопедията, кариесологията и в пародонталната хирургия. Той предоставя ярка фокусна LED светлина и увеличение до 32 пъти за образ, който е абсолютно непосилно да се наблюдава с невъоръжено око.
Кореново_лечение_ендодонтско_лечение_на_каналите_лечение_на_гранулом_на_периодонтит_на_пулпит
В клиниката ни, по време на ендодонтско лечение, се използват и бинокулярни лупи Еye Mag на фирмата Carl Zeiss и микроскоп на американската фирма Global Surgical, лидери в производството на увеличителни лупи и микроскопи за целите на зъболечението. Изискванията за прецизна работа в наше време се повишават ежедневно и изпълнението им е практически затруднено с просто око. Светлината и увеличението, които получаваме от тях, в съчетание с уменията на клинициста, дават огромно предимство в постигането на високи и прогнозируеми  резултати от лечението. Оптиката позволява да се осъществи непрекъснат визуален контрол в хода на лечението, дава по-добра представа за анатомичния строеж и облекчава изпълнението на основните етапи на обработване и запълване на зъбните канали (препариране и обтуриране).

Кореново_лечение_ендодонтско_лечение_на_каналите_лечение_на_гранулом_на_периодонтит_на_пулпит
В допълнение към съществуващите знания за броя и формата на каналите, възможно разположение на входа им и техният ход, микроскопа предоставя възможности да се проследят възможни калцификации, изменения на цвета, наличие на допълнителни вторични канали, да се определи тяхното разположение. Ако лечението на канала е било вече провеждано, т.е. се налага да се извърши релечение, то микроскопа дава изключително ценна информация по отношение на пълнежа, структурата на дентина, морфология на канала, възможни затруднения - прагове, сепарирани (отчупени ) ендодонтски инструменти, придобити при първоначалната обработка и др. В тези случаи дентина на канала играе ролята на карта, с помощта на която, с оптично увеличение и необходимото осветление,  опитен стоматолог може да получи информация за вариациите във формата, коректния ход, както и да открие устията на допълнителни 4ти, дори 5ти канали.

Оценка
обаждане запитване