Лечение под микроскоп

Какво представлява денталният микроскоп?

Денталният микроскоп представлява оптично устройство със съвременната и иновативна многостепенна система от лещи за високо ниво на прецизност, позволяваща многократното увеличение (над 20 пъти) на образа на зъбите, за максимално чиста видимост и лечение отвътре. Това осигурява на ендодонтиста или стоматолога условия за извършване на съвсем фина и прецизна работа, като канално почистване, отстраняване на кисти или резекции от корена. Къде и как, в кои случаи се налага употребата му за лечение и как се използва от експертите на Bulgariadent.com? Вижте по-долу!

Кореново_лечение_ендодонтско_лечение_на_каналите_лечение_на_гранулом_на_периодонтит_на_пулпит

При кои случаи е полезен?

Денталният микроскоп, в наши дни, намира все по-голямо значение и приложение във всяка една развиваща се и работеща на световно ниво дентална практика. Можем дори да твърдим, че наличието му е нарицателно за изключително високо ниво на кореново лечение. Тази съвършена апаратура, освен за ендодонтско лечение, се използва изключително и в ортодонтията, кариесологията и в пародонталната хирургия. Тя предоставя ярка фокусна LED светлина и увеличение до 32 пъти за образ, който е абсолютно непосилен за наблюдение с невъоръжено око.

Освен съществуващите знания за броя и формата на каналите, възможното разположение на входа им и техния ход, денталният микроскоп осигурява възможности за проследяване на:

  • Евентуални калцификации;
  • Изменения на цвета;
  • Наличие на допълнителни вторични канали;
  • Определяне на тяхното разположение.

Ако е провеждано вече лечение на канала и се налага релечение, то денталният микроскоп дава изключително ценна информация по отношение на пълнежа, структурата на дентина, морфологията на кореновия канал. В тези случаи, дентинът на канала играе ролята на карта, с помощта на която, с оптично увеличение и необходимото осветление, опитен стоматолог може да получи информация за вариациите във формата, коректния ход, както и да открие устията на допълнителни 4-ти, дори 5-ти канали.

Кореново_лечение_ендодонтско_лечение_на_каналите_лечение_на_гранулом_на_периодонтит_на_пулпит

Как се използва денталният микроскоп?

В клиниката ни, по време на ендодонтско лечение, се използват бинокулярни лупи Eye Mag на фирмата Carl Zeiss и денталният микроскоп на американската фирма Global Surgical, лидери в производството на увеличителни лупи и дентални микроскопи за целите на стоматологичното лечение. Изискванията за прецизна работа в наше време се повишават ежедневно и изпълнението им с просто око е практически затруднено.

Светлината и увеличението, които получаваме, в съчетание с уменията на клинициста, дават огромно предимство в постигането на високи и прогнозируеми резултати. В хода на кореновото лечение, оптиката позволява извършване на непрекъснат визуален контрол, дава по-добра представа за анатомичния строеж и облекчава изпълнението на основните етапи на обработване и запълване на зъбните канали (препариране и обтуриране).

Оценка
обаждане запитване