Кореново лечение

Кореново лечение наричаме механична и медикаментозна терапия на кореново-каналната система на един зъб, поради различни по естество причини : най-често възпалена и инфектирана пулпа, нейното травматично увреждане, по протетични причини или при необходимост от ревизия на вече извършвано такова лечение, поради неговия неуспех (релечение). Задължително се подхожда към такова при диагностицирани заболявания като пулпит и периодонтит. То трябва да бъде безупречно изпълнено и ревизирано с рентгенова снимка, удостоверяваща резултата от проведеното лечение и прогнозата на лекуваният зъб във времето.