Stamp техника ( Microbrush Stamp Technique)

Често един на пръв поглед неголям фисурален кариес води до отстраняване на значителни количества емайл и дентин  – твърди зъбни тъкани, с което значително се нарушава естествената анатомия на зъба.
Природата е създала уникални неща и анатомията на нашите зъби не прави изключение. Правенето на обтурации, доближаващи се максимално до естествената, анатомична форма на зъбите е една от най-важните задачи на зъболекаря. Към днешна дата съществуват множество техники за  моделиране на пломби. Но нито една от тях не може да надмине природата.След като не можем да надминем природата, защо тогава да не я копираме? Именно „stamp” техниката  ни дава такава възможност, благодарение на която, можем да пренесем анатомичните характеристики на зъба върху реставрацията. Тези й предимства могат да се използват и в случаите на вертикално повдигане на захапката при абразия (изтриване) на дъвкателните повърности на зъбите.
За съжаление тази техника има определени ограничения. Тя е възможна само в случаите, когато изходната форма на зъба не е била със значителен кариозен дефект. Не е приложима и в случаите, когато е вече налична стара обтурация.

 

Stamp техника

  • Преди да се престъпи към почистване на кариеса, е необходимо да се копира оклузалната (дъвкателната) повърхност на зъба. За копирането ни е необходим течен композит или смола и апликатор (microbrush) - снимка 1 и 2.
  • Препариран кавитет, след отстраняване на кариозната маса снимка 3.
  • След поставяне на последния слой композит, който се нанася с лек излишък, зъбът се покрива с тефлонова лента – изолира се. Това се прави, за да се избегне свързването на стампа с обтуровъчния материал.  След което, стампа внимателно се притиска върху зъба, за да се отпечатат естествените морфологични детайли. За допълнителна индивидуализация може да се нанесе и боя по фисурите - снимка 4.
  • Окончателен вид на обтурацията - снимка 5 и 6.
     
Оценка
обаждане запитване