Директни възстановявания

Цел на композитната реставрация е не само възстановяване на формата и естетиката на зъба, така че хармонично да се впише в зъбната редица, но и пълноценно възстановяване на неговата физиологична функция и естествени, правилни междузъбни контакти. Грешка, дори с 0,5 мм. може да доведе до поява на главоболие, напрежение и отключване на заболяване на темпоро-мандибуларната става, а с това и по-нататъшен проблем в оклузията.
Затова е толкова важно една реставрация да бъде изпълнена качествено, спазвайки всички съвременни методи, прилагайки нови технологии и инструментариум.
 

Кога е удачно да направим директно композитно възстановяване?

  • След стандартно почистване на кариозен дефект при първичен или вторичен кариес;
  • Клиновидни и абразионни дефекти;
  • Затваряне на разстояние между зъбите (треми, диастема) при изрично несъгласие на пациента да се подложи на ортодонтско лечение;
  • Дефекти на емайла – спукване, отлюспвания, емайлови дисплазии, промяна в цвета;
  • След отчупване на малък фрагмент от стара обтурация или естественото зъбче;
  • Необходимост от корекция на формата и положението на зъба в зъбната редица;
  • Изграждане на пънчета за протетично лечение с корони или вставки.
Директна реставрация наричаме възстановяване на формата на зъба, слой по слой с обтуровъчен материал непосредствено в устата на пациента.
Работата започва с определяне на цвета на зъба и подбор на правилните за целта шприци композитен материал ( „България Дент“ работи с най-естетичните материали към днешна дата HRi Micerium, Italy и Asteria-Tokoyama, Japan). След поставяне на анестезия се пристъпва към почистване на кариозната маса и отстраняване на стара обтурация, ако има такава. При необходимост девитализираните зъби се подсилват с вътрекоренови щифтове. Обтурациите се моделират прецизно, така че да възстановят оптимално  естетиката и функцията на зъба. Процеса приключва с финиране и полиране на реставрацията.
Оценка
обаждане запитване