Дентална фотография

Фотодокументацията позволява да се проследи историята на даден клиничния случай през годините. Това позволява да се регулират взаимоотношенията между пациента и клиниката, както и межди различните лечебни заведеия и специалисти. Повишава се степента на доверие към денталните клиники и вдига тяхното професионално ниво и престиж.