Протеза върху импланти ( ЧАСТ 1 )

Протеза със СФЕРИЧНА ТИК-ТАК СТАВА

Изключително разпространен вариант за задържане върху импланти. Според производителя и вида на имплантите, върху които се фиксират (мини или стандартни), има различни профили на този тип става. Всички те се състоят от две части – едната е фиксирана върху импланта, а другата – в протезата.Срещайки се, щракват като „катенар“.Между тях се намира силиконов/тефлонов ринг, с различна цветова кодировка, отговаряща на плътността на задържане. За стабилизация на протезата най-често се използват между 2 и 4 импланта. Когато се поставят по-бюджетните <<мини-импланти>>, тогава броят им може да бъде дори 6 или 8.
Протеза_върху_импланти_протезиране_върху_импланти_видове_протези
За целта имплантите могат да бъдат поставени класически с отваряне на лигавично ламбо и или атравматично, трансгингивално (мини-импланти). Има възможност за имедиатно натоварване или отложено, след интеграцията им. В първия случай, непосредствено след поставянето на импланта, в протезата се интегрира „ставната шапка“, ребазира се и пациента си тръгва още в същото посещение с протеза с много добра стабилност.

Протеза_върху_импланти_протезиране_върху_импланти_видове_протези  Протеза_върху_импланти_протезиране_върху_импланти_видове_протези Протеза_върху_импланти_протезиране_върху_импланти_видове_протези Протеза_върху_импланти_протезиране_върху_импланти_видове_протези
Като недостатък на този тип конструкция е неравномерното натоварване върху имплантите.

Протеза_върху_импланти_протезиране_върху_импланти_видове_протези Протеза_върху_импланти_протезиране_върху_импланти_видове_протези Протеза_върху_импланти_протезиране_върху_импланти_видове_протези
 

Протеза върху импланти ( ЧАСТ 2 )

Поставените импланти са свързани помежду си с траверса. В протезата се намира метална основа,която е негативният образ на траверсната става . Има възможност протезата да бъде фиксирана неподвижно с допълнителна винтова фиксация  между нея и резба направена директно в траверсата. „...

обаждане запитване