Лечение със зъбни импланти All on 6. Предимства и показания.

Защо да изберем All-On-6 имплантационна техника?

All-On-Four и All-On-Six са две хирургичните техники в имплантологията, които позволяват на пациента  да получи фиксирана зъбна конструкция за възможно най-кратко време.

 

                     ALL ON 6                                                              ALL ON 4 

Благодарение на техниките All-on-4 и All-on-6, върху поставени съответно 4 или 6 зъбни импланта, е възможно да бъде фиксирана неснемаема зъбна конструкция само няколко минути след операцията. След период от 4-6 месеца на интеграция на зъбните импланти, тази конструкция може да бъде заменена с много по-естетична и функционално по-пълноценна циркониева или металокерамична мостова конструкция.

All-On-4 или All-On-6, коя техника да изберете?

Нека започнем с това, че естетическият и функционален резултат от двете техники е по същество един и същ.

Въпреки това, когато планираме интервенцията е важно да се отчетат следните критерии: разлика в костната плътност на двете челюсти, пола и възрастта на пациента, степента на активност на дъвкателните мускули, начина на хранене и вида на храната, вида на бъдещата конструкция, броя зъби в бъдещата постоянната конструкция и др. индивидуални особености. Всичко това е важно, за да се постигне максимално дълъг живот на имплантите и на фиксираната протеза, без да се създават някакви проблеми в бъдеще.

 

Параметрите, които водят избора към All-on-6 са : намаленото количество кост; намалената костна плътност; развита дъвкателната мускулатура; пациенти от мъжки пол (един едър мъж има значително по-голяма дъвкателна сила и активност, отколкото жена с фина структура на тялото); консумация на месо, ядки, твърди плодове и зеленчуци; наличие в противоположната зъбна дъга на неснемаема конструкция или интактни (здрави) естествени зъби и др.

Предимствата на системата All-On-6 пред All-On-4

  1. Въпреки световните тенденции за възстановяване на цели зъбни дъги с минимален брой импланти, не може да се отрече по-голямата стабилност и по-добрата перспектива на бъдеща неснемаема конструкция при по-голям брой зъбни импланти като основа. Все пак площта на един имплант ориентировъчно се равнява на площта на един зъбен корен. В една челюст, зъбната дъга се поддържа от минимум 24 корена. Трудно е да приемем, че общото им натоварване, може да се компенсира само от 4 импланта. Тук в цялата си тежест важи максимата „колкото повече, толкова по-добре“. Единственото предимство на техниката All-on-4 пред All-on-6  е по-добрата цена на лечение, тъй като се спестяват два зъбни импланта от бюджета на пациента.

  2. Поставяне на импланти е възможно в почти всички случаи, дори и в тези, с минимално запазена кост: както вече споменахме в други статии, най-голямото предимство на тези техники е възможността за извършване на операцията, дори когато има малко останала кост. Това води до по-малко дискомфорт за пациента и значителни икономии на разходи.

  3. Няма нужда от костни и мекотъканни аугментации : благодарение на тази техника не са необходими превантивни интервенции, които иначе биха били необходими в случаите на традиционни техники на имплантиране (костна регенерация, костни и мекотъканни присадки, повдигане на синуси и др.). Благодарение на това, времето за реализиране на крайния резултат се намалява значително.

  4. Бързина и безболезненост : хирургичните техники All On 4 и All On 6, Ви позволява да се поставят неподвижни зъбни конструкции, само няколко часа след операцията, възстановявайки  усмивката, която винаги сте искали за изключително кратко време. 

  5. Освен това, съвременните технологии – скенер, дигитален софтуер , 3D принтер , позволяват да се изработят специални хирургични водачи, благодарение на които оперативното време се редуцира с 2/3 , както и травматизма . Имплантирането става бързо, минимално инвазивно, с почти  липсващ постоперативен период на възстановяване на пациента. Водачът дава на имплантолога възможност за безупречна прецизност на работа, предвидимост и експедитивност. Поставянето на 6 импланта и фиксиране на неснемаема зъбна конструкция може да отнеме само 2-3 часа.  Повече информация за имплантиране с хирургични водачи, може да намерите в сайта на BulgariaDent, както и да получите лично при консултация с наши специалисти.

Основните характеристики на техниката All-on-6. Кога е подходяща?

Основните характеристики на тази техника са:

 
  • поставяне на имплантите в наличната костна тъкан на пациента, избягвайки анатомичните структури в горна и долна челюст (максиларен синус и долночелюстен нервен канал);

  • Възможност да се комбинира поставянето на имплантите и изваждане на останалите зъби в едно посещение;

  •  Фиксиране на зъбната протеза с опори върху импланти за възможно най-кратко време след операцията (1-5 дни), което значително подобрява естетическата и функционална рехабилитация на пациента;

  • Техниката Аll-on-6 може да разреши всеки един случай на тотална рехабилитация при частично или пълно обеззъбяване, напреднал агресивен пародонтит, вродени или придобити дефекти в една или двете челюсти;

  • Имплантиране "All-on-6" се препоръчва за пациенти с близко разположение на максиларните синуси, остеопороза, неравномерна атрофия на костната тъкан и симптоми на пародонтално заболяване.Това означава, че техниката е показана в случаите, когато класическите методи на имплантиране не са възможни или не е гарантиран успешен резултат от лечението.

 

Същността на операцията All-on-6 е, че във всяка от челюстите се инсталират 6 импланта. На горната челюст се поставят 4 импланта в предната област под прав ъгъл, т.е. вертикално, останалите 2 импланта се поставят в страничните части на челюстта, под определен ъгъл, избягвайки проникването в максиларния синус. В долна челюст, за да  заобиколят долночелюстния нерв, имплантите се поставят вертикално или също под ъгъл.

Подравняването на осите на инсталиране и фиксиране на протезната конструкция върху имплантите, се извършва чрез поставяне на ангулирани мултиюнит абатмънти.

Разберете повече за all on 4

ALL ON 6

ALL ON 6

Техниката на имплантиранe и протезиране All-on-6  е изключително популярна и може би най-често използваната сред имплантолозите при рехабилитация на тотално обеззъбена челюст.  Върху основа от 6 броя импланти се фиксира конструкция от 12 или дори 14 зъба. П...

обаждане запитване