Какво трябва да знаете за неподвижно протезиране

Неподвижното протезиране се занимава с лабораторно изработените „пломби” – инлей-онлей, фасети и обличането на зъбите с корони и мостове.
Първоначално ще разгледаме видовете коронки и мостове, техните предимства и недостатъци, видове и предпочитания от естетична гледна точка.

 

​Зъбна коронка

Керамична_корона_циркониева_цена_в_София_манастирски_ливади Коронките се ползват в случаи, при които разрушенията на твърдите зъбни тъкани (ТЗТ) са толкова големи, че  не могат да се възстановят с пломби и когато съществува риск от счупване на зъба с обтурация. Те са най-разпростанения метод на неподвижно възстановяване – не натрупват плака и зъбен камък, предпазват ТЗТ от кариес при предразположени пациенти, шинират зъба с обвивното си действие.
Според материята, от която са направени условно можем да ги разделим на : 

Мостове


Порцеланов_циркониев_мост_цена_в_София_манастирски_ливади На пръв поглед мостовете изглеждат като слепени коронки една до друга. За разлика от самостоятелната корона, която  възстановява разрушението само на един зъб, мостът възстановява различен брой изгубени зъби. Той стъпва почти винаги върху двустранна опора, затова задните зъби са толкова важни и не трябва с лекота да се вадят. Носещите зъби се подготвят като за единични корони, но задължително осите им трябва да съвпадат. Средната част (липсващите зъб или зъби) се допира до венеца и имитира естествения зъб. Подобно на описаните коронки, мостовете също биват керамични, цирконийкерамични и металокерамични.
 
След загуба на зъб не трябва да се чака прекалено дълго (около 2 месеца са достатъчни) – съседните и срещуположни зъби мигрират, прорастват и се накланят, като за в бъдеще не биха били добра опора. Има риск при по-дълъг период след по-травматично вадене, този участък да хлътне.Тогава за възстановяването на естетиката се изисква допълнителна червена керамика, имитираща венечна лигавица.
Във всички случаи след изпиляване на зъбите, те се обличат с временни пластмасови корони.Тяхната цел е да запазят ететическия вид и функция на зъба, както и  модулиране на регенеративните процеси в меките тъкани преди фиксирането на дефинитивната конструкция.

 

 

​Инлей, онлей


Инлей_онлей_керамичен_композитен_оувърлей_цена_в_София_манастирски_ливади Това са порцеланови фини конструкции, заемащи място между пломба и корона. За разлика от създадените от пластичен материал в кабинета фотополимерни обтурации, тук се получава готова завършена керамична „пломба“ в зъботехническата лаборатория, която е направена върху модел по взет от устата на пациента прецизен силиконов отпечатък.
Това улеснява изработката и увеличава контрола, затова тези конструкции са подходящи при по-големи зъбни дефекти ( 25-50%) – три и повече липсващи стени на зъба. Друго предимство е липсващото полимеризационно свиване, което в устата може да доведе до процеп между зъба и пломбата, трайна свръхчувствителност и вторичен кариес. 

 
 
 

Фасети

Порцеланова_керамична_фасета_цена_в_София_манастирски_ливади Това са специални фини конструкции. Характерно за тях е малкото или дори липсващо изпиляване на зъба, което най-често засяга само емайла – дебелина от 0,3 до 0,6 мм. Изработват се в лабораторията по отпечатък и точно възпроизвеждат цвета и особеностите на съседните зъби. Този съвременен метод се използва в случаи, в които не се налага обвиване с коронки, а корекция на визуални дефекти – оцветявания, разстояния между зъбите (диастеми и треми), нарушена форма и размер на зъбите, неестетични големи възстановявания. Методът е доста трудоемък и високотехнологичен, но крайния резултат обикновено надминава очакванията.

 

Разгледайте още за почистване на зъбен камък

обаждане запитване